Αρμοδιότητες & Σκοπός

Αρμοδιότητες & Σκοπός2018-11-21T09:24:33+00:00

Αρμοδιότητες

Χειρισμός όλων των θεμάτων σχετικών με την διοίκηση και εκμετάλλευση των χώρων δικαιοδοσίας  λιμένα καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σε πλοία και τρίτους.

Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τη ζώνη λιμένα καθώς και θέματα ρυμοτομίας, χωροταξίας και απαλλοτριώσεων.

Η εκπόνηση των τεχνοοικονομικών μελετών έργων υποδομής και κτιρίων.

Η αποτύπωση έργων και εγκαταστάσεων των λιμένων

Η μελέτη επίβλεψη παρακολούθηση, λειτουργία , συντήρηση, ανακαίνιση και επισκευή των έργων και κάθε φύσεως εγκαταστάσεων του Δ.Λ.Τ

Η μελέτη και η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων, πλωτών μέσων και κάθε φύσης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Η προμήθεια λειτουργία και συντήρηση μηχανημάτων και ειδικού εξοπλισμού  για αποφυγή ατυχημάτων ( θαλάσσια ρύπανση) .

Η σύνταξη μελετών για την δημιουργία νέων μεγαλύτερων εμποροεπιβατικών λιμένων , Αλιευτικών και τουριστικών καταφυγίων , μαρίνας στα γεωγραφικά όρια του Δήμου.

Σκοπός

  • διευκόλυνση του ελλιμενισμού σκαφών και πλοίων
  • διαμόρφωση υποδομών για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, χώρων αποθήκευσης
  • ασφάλεια και ενημέρωση ναυτιλλομένων  με ηλεκτρονικά μέσα, ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο Wi Fi
  • επιμέλεια και η αναβάθμιση των περιοχών στη ζώνη ευθύνης του με παράλληλο ευπρεπισμό των κοινόχρηστων χώρων βελτίωση ποιότητας ζωής
  • ο προγραμματισμός για την εκπόνηση μελετών για έργα υποδομής και έργα εγκαταστάσεων στους λιμένες
  • η συμμετοχή με διάφορους τρόπους στην ναυταθλητική  ζωή της Ιεράπετρας