Παρουσίαση του MASTER PLAN στο Σύλλογο Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών Ιεράπετρας

Παρουσίαση του MASTER PLAN στο Σύλλογο Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών Ιεράπετρας

 

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας, Γεωργίου Ασπραδάκη, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσίαση και διαβούλευση  επί της μελέτης     «Εκπόνηση Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης (ΠΕΑΛ)- Μελέτη Οργάνωσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ιεράπετρας». Παρόντες ήταν, ύστερα από πρόσκληση που απηύθυνε το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», ο Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών Ιεράπετρας και οι μελετητές, που είχαν αναλάβει την εκπόνηση της σχετικής μελέτης, Παρασύρης Ιωάννης και Ρομπογιαννάκης Δημήτριος. Σκοπός της ενημερωτικής αυτής εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση της μελέτης, διορθωμένης, όπως προέκυψε έχοντας λάβει υπόψη και τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο νομικό πρόσωπο κατά την ορισθείσα περίοδο της διαβούλευσης.

Μετά το πέρας της παρουσίασης, ο κ. Ασπραδάκης υπογράμμισε τα εξής: «Από τη σημερινή συνάντηση και τη συζήτηση που ακολούθησε φάνηκε η σημασία της δημόσιας ενημέρωσης και διαβούλευσης σε κρίσιμα ζητήματα. Θα πραγματοποιηθεί άμεσα, εφόσον μας το επιτρέψουν οι συνθήκες, ανοιχτή δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες και τους φορείς της πόλης, ώστε η τελική μελέτη που θα προκύψει να αξιολογηθεί και να αξιοποιηθεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό προς όφελος των χρηστών του λιμένα και των επισκεπτών.

Η εφαρμογή της μελέτης θα συντελέσει στην ανάδειξη και στην αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής, ενώ είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι χάρη στις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής πετύχαμε την ένταξη στο  χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», μια σειράς μελετών για τη Χερσαία Ζώνη της Ιεράπετρας, αξίας 274.693,02€, οι οποίες θα μας  βοηθήσουν  να προχωρήσουμε ταχύτερα στην υλοποίηση των λιμενικών έργων ανάπτυξης που έχει ανάγκη η Ιεράπετρα».

 

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Ασπραδάκης

2021-01-05T08:47:19+00:00