ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Ιεράπετρα,18/04/2019 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                            Αρ. πρωτ.  162

ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                                         Ορθή επανάληψη

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

                                                                                      

Ταχ.Δ/νση:  Δημοκρατίας 31                                       

Τ.Κ  72200                                                                                  

Τηλ.: 2842340393

Πληροφορίες: Μαρία Πετράκη

e-mail: dltier@0448.syzefxis.gov.gr

              ΠΡΟΣ: κ.κ.         

                                     Λουτσέτη Εμμανουήλ

                                           Παπαδοπετράκη Ανδρέα

                          Νταραρά Ηλία

                                  Παπαδάκη Ιωάννη

                                     Χανιωτάκη Νικόλαο

                                                              Σκυβάλου – Ρουμελιωτάκη Μαρία

ΘΕΜΑΠρόσκληση σε Δ.Σ

Σας προσκαλούμε σε  τακτική συνεδρίαση, στις 23 Απριλίου 2019,  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00  στη μικρή αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», με θέμα:

 

  1. Έγκριση πρακτικού των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδόχου που αφορούν τη μελέτη «Σύνταξη φακέλου για την εξομοίωση ζωνών λιμένα Ιεράπετρας»

 

 

Εσωτ. διανομή:

  1. Γραφείο κ. Δημάρχου                                                                                       Ο Πρόεδρος
  2. Γραφείο Τύπου                                                                                               Ασπραδάκης Γεώργιος
  3. Γραφείο Προγραμματισμού
2019-04-19T11:43:07+00:00