ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ιεράπετρα,18/04/2019 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                      Αρ. πρωτ.  162

ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

                                                                                      

Ταχ.Δ/νση:  Δημοκρατίας 31                                       

Τ.Κ  72200                                                                                  

Τηλ.: 2842340393

Πληροφορίες: Μαρία Πετράκη

e-mail: dltier@0448.syzefxis.gov.gr

          ΠΡΟΣ: κ.κ.         

                                                  Λουτσέτη Εμμανουήλ

                                                      Παπαδοπετράκη Ανδρέα

                                    Νταραρά Ηλία

                                            Παπαδάκη Ιωάννη

                                               Χανιωτάκη Νικόλαο

                                                                        Σκυβάλου – Ρουμελιωτάκη Μαρία

 

ΘΕΜΑΠρόσκληση σε Δ.Σ

Σας προσκαλούμε σε  τακτική συνεδρίαση, στις 23 Απριλίου 2019,  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00  στη μικρή αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», με θέματα:

 

  1. Έγκριση τεχνικής έκθεσης του έργου «Αποκατάσταση και επισκευή γλίστρας»
  2. Έγκριση πρακτικού των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδόχου που αφορούν τη μελέτη «Σύνταξη φακέλου για την εξομοίωση ζωνών λιμένα Ιεράπετρας»

 

 

Εσωτ. διανομή:

  1.      Γραφείο κ. Δημάρχου                                                                                                Ο Πρόεδρος
  2.      Γραφείο Τύπου                                                                                                 Ασπραδάκης Γεώργιος
  3.     Γραφείο Προγραμματισμού
2019-04-18T10:58:12+00:00