ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ιεράπετρα,  01/04/2019 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                    Αρ. πρωτ.  136

ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

                                                                                      

Ταχ.Δ/νση:  Δημοκρατίας 31                                       

Τ.Κ  72200                                                                                  

Τηλ.: 2842340393

Πληροφορίες: Μαρία Πετράκη

e-mail: dltier@0448.syzefxis.gov.gr

                                                                                                    ΠΡΟΣ: κ.κ.         

                                                                                                                       Λουτσέτη Εμμανουήλ

                                                                                                                       Παπαδοπετράκη Ανδρέα

                                                                                                                       Νταραρά Ηλία

                                                                                                                       Παπαδάκη Ιωάννη

                                                                                                                       Χανιωτάκη Νικόλαο

                                                                                                                       Σκυβάλου – Ρουμελιωτάκη Μαρία

 

ΘΕΜΑΠρόσκληση σε Δ.Σ

Σας προσκαλούμε σε  τακτική συνεδρίαση, στις 5 Απριλίου 2019,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00  στη μικρή αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», με θέμα:

 

  1. Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2020-2023.

 

 

Εσωτ. διανομή:

Γραφείο κ. Δημάρχου                                                                                         Ο Πρόεδρος

Γραφείο Τύπου                                                                                             Ασπραδάκης Γεώργιος

Γραφείο Προγραμματισμού

 

2019-04-02T12:20:49+00:00