Έργο

Έργο2018-11-21T10:06:01+00:00
  1. Τοποθέτηση νέων μετρητών ΔΕΗ  στο αλ. Καταφύγιο Ιεράπετρας, Μ. γιαλού, προβλήτα
  2. Προμήθεια & Τοποθέτηση 20 σταντ σωσιβίων
  3. Ολοκλήρωση μελέτης απορρύπανσης , προμήθεια υλικών , κατασκευή τρέιλερ για την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά τους.
  4. Σεμινάριο εκπαίδευσης Δημοτικών υπαλλήλων στην αντιμετώπιση  θαλάσσιας ρύπανσης .
  5. Τοποθέτηση 11 pillar νερού , ρεύματος σύγχρονου τύπου , στα αλ. Καταφύγια Ιεράπετρας και Μ. γιαλού
  6. Τοποθέτηση ογκολίθων στο δυτικό τμήμα δίπλα στο πάρκινγκ των τρέιλερ ,για προστασία από τον κυματισμό
  7. Παλιρροιογράφος τύπου ραντάρ από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών . Ένδειξη τσουνάμι , σύνδεση με το Μεσογειακό δίκτυο παρακολούθησης.
  8. Υπογραφή ετήσιας σύμβασης για τον καθαρισμό της λιμενολεκάνης Ιεράπετρας , Μ. γιαλού , Παχιάς άμμου
  9. Υλοποίηση Εργασιών  εξωραϊσμού αλιευτικού καταφυγίου Φερμών , Μύρτους σε  συνεργασία με τα τοπικά  συμβούλια και  συλλόγους
  10. Βελτίωση ράμπας στο αλιευτικό καταφύγιο Ιεράπετρας  και βελτίωση του φωτισμού κατά μήκος του λιμενοβραχίονα , σύμβαση  για την αποκομιδή των σεντινόνερων και των χρησιμοποιημένων λιπαντικών με τον Ο.Λ.Η
  11. Τοποθέτηση ανοξείδωτης κουπαστής στον νέο προβλήτα για εξυπηρέτηση των λουομένων . Βαφή και αντιδιαβρωτική προστασία  των τοιχίων στα Αλ. Καταφύγια Ιεράπετρας , Μ. γιαλού και των τσιμεντένιων ογκόλιθων στον προβλήτα
  12. Προμήθεια & τοποθέτηση 20 ενημερωτικών πινακίδων για τους κινδύνους  στους λιμένες. Προμήθεια 10 αδιάβροχων μουσαμάδων για τη φύλαξη αλιευτικών εργαλείων των επαγγελματιών αλιέων  , δύο μεταλλικών κάδων αποκομιδής απορριμμάτων και νέα παγκάκια για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών
  13. Κατασκευή δύο νέων μεταλλικών πυρσών στα Αλ. Καταφύγια Ιεράπετρας Μ. γιαλού Εκπόνηση μελέτης   φωτοσήμανσης μόλου
  14. Καθορισμός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα Φ.Ε.Κ. της 22/2/17 Αρ. 1128
  15. Έγκριση Οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Ιεράπετρας Φ.Ε.Κ. 16/3/17 Αρ.861
  16. Ολοκλήρωση και αδειοδότηση από την υπηρεσία  φάρων του Υ.ΕΝ. αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανάπλαση και διαμόρφωση νέου φάρου Αλ. Καταφυγίου Ιεράπετρας. Σύμφωνη γνώμη περιφέρειας για την χρηματοδότηση του έργου.
  17. Νέα φωτιστικά σώματα τύπου led στο Αλ. Κατ. Ιεράπετρας . Ανάδειξη με ειδικό φωτισμό του παλιού Φάρου .
  18. Δημιουργία ιστοσελίδας dltier.gr  για την ενημέρωση των χρηστών
  19. Ολοκλήρωση αδειοδοτήσεων από το Υ.Ε.Ν. , Γ.Ε.Ν. , Ενάλιες Αρχαιότητες κ.λπ.. . Για το έργο επείγουσες εργασίες  αλ. καταφυγίου Ιεράπετρας . Τελική φάση  έγκριση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  20. Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών μετά από έγκριση Υ.Ε.Ν. για τα αλ. Καταφύγια Ιεράπετρας , Μ. γιαλού , και  τον προβλήτα.
  21. Ολοκλήρωση μελέτης ύφαλου κυματοθραύστη  στο έργο ¨Αντιδιαβρωτικά έργα παραλιακού μετώπου Ιεράπετρας ‘ σε συνεργασία με το Δήμο Ιεράπετρας (προστασία παραλιακού μετώπου Ιεράπετρας και δημιουργία νέας παραλίας )
  22. Ολοκλήρωση μελέτης για την τοποθέτηση τεσσάρων πλωτών προβλητών εντός του Αλ. Καταφυγίου Ιεράπετρας . Προώθηση για χρηματοδότηση στο Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης
  23. Ολοκλήρωση μελέτης για την κατασκευή προσήνεμου μόλου Αλ. Καταφυγίου Γρά λυγιάς .Προώθηση για χρηματοδότηση στο Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης
  24. Παροχή ελεύθερου Wifi εντός  X.Z.Λ. σύστημα ασφάλειας παρακολούθησης και καταγραφής στην Χ.Ζ.Λ.