ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ιεράπετρα, 11-01-2021

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                    Αρ. πρωτ.  5

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

 

Ταχ. Δ/νση     : Δημοκρατίας 31

Ταχ. Κώδικας :72200 Ιεράπετρα

Τηλ.: 2842 3 40393/417                                               

 

 

 

       

            

 

 

Το Δημοτικό λιμενικό ταμείο Ιεράπετρας ανακοινώνει στους ιδιοκτήτες σκαφών που επιθυμούν να ελλιμενίσουν το σκάφος τους εντός του λιμένα Ιεράπετρας ότι μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 11:00 έως τις 14:00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, στη διεύθυνση Δημοκρατίας 31, 3ος Όροφος .

Οι  θέσεις  στις προτεινόμενες ζώνες σύμφωνα με το μήκος του σκάφους   θα δοθούν στους αιτούντες αίτησης ελλιμενισμού κατά σειρά προτεραιότητας, που θα καθοριστεί από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της σχετικής αίτησης στην υπηρεσία  και εφόσον  έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους ως προς την καταβολή των αναλογούντων λιμενικών τελών τα προηγούμενα έτη.

 

 

 

Ο  Πρόεδρος

 

Γεώργιος Ασπραδάκης

2021-01-11T08:29:53+00:00