ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Ιεράπετρα, 29/10/2020

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                         Αρ. πρωτ.:  561

ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                   

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

                                                                      

                                                 ΠΡΟΣ:

                                                                                Χατζημαρκάκη Χρύσα
                                                                                Ρουμελιωτάκη Μαρία
                                                                                Ματζαράκη Νικόλαο
                                                                                Γεωργαλάκη Εμμανουήλ
                                                                                Παπαδάκη Ιωάννη
                                                                                Ψιμουλάκη Μιχαήλ

     

Σας προσκαλούμε σε  τακτική συνεδρίαση, στις 02 Νοεμβρίου 2020,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» με θέματα:

  1. «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: Μελέτες Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Επέκτασης, Βελτίωσης και συντήρησης υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών Δήμου Ιεράπετρας»
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών των όρων της διακήρυξης με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: Μελέτες Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Επέκτασης, Βελτίωσης και συντήρησης υφιστάμενων Λιμενικών υποδομών Δήμου Ιεράπετρας» και καθορισμός των όρων της Δημοπρασίας

Εσωτ. διανομή:

  1. Γραφείο κ. Δημάρχου                                  Ο Πρόεδρος
  2. Γραφείο Τύπου
  3. Γραφείο Προγραμματισμού               Γεώργιος Ασπραδάκης
2020-10-30T11:55:42+00:00