ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ.

          ΠΡΟΣ: κ.κ.         

Λουτσέτη Εμμανουήλ

Παπαδοπετράκη Ανδρέα

Νταραρά Ηλία

Παπαδάκη Ιωάννη

Χανιωτάκη Νικόλαο

Σκυβάλου – Ρουμελιωτάκη Μαρία

 

Σας προσκαλούμε σε  τακτική συνεδρίαση, στις 12 Αυγούστου 2019,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00,  στη μικρή αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», με μοναδικό θέμα:

 

  1. Ορισμός υπευθύνων των τραπεζικών Λογαριασμών που τηρούνται στο Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.

 

2019-08-09T06:43:45+00:00