ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ.

          ΠΡΟΣ: κ.κ.         

Λουτσέτη Εμμανουήλ

Παπαδοπετράκη Ανδρέα

Νταραρά Ηλία

Παπαδάκη Ιωάννη

Χανιωτάκη Νικόλαο

Σκυβάλου – Ρουμελιωτάκη Μαρία

 

Σας προσκαλούμε σε  τακτική συνεδρίαση, στις 28 Ιουνίου 2019,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00  στη μικρή αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», με θέματα:

 

  1. Ορισμός θέσεων και ωραρίου δραστηριοποίησης  ημερόπλοιων για την νήσο Χρυσή.
  2. Εξέταση της με αρ. πρωτ. 289/19.06.2019 αίτησης του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ιεράπετρας.
  3. Ενοικίαση χώρου για μετεγκατάσταση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας.

 

 

 

Εσωτ. διανομή:

  1.      Γραφείο κ. Δημάρχου                                                                  Ο Πρόεδρος
  2.      Γραφείο Τύπου                                                                      Ασπραδάκης Γεώργιος
  3.      Γραφείο Προγραμματισμού

 

2019-06-24T12:36:38+00:00