ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ιεράπετρα,06/05/2019 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                       Αρ. πρωτ.  199

ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                   

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

                                                                                      

Ταχ.Δ/νση:  Δημοκρατίας 31                                       

Τ.Κ  72200                                                                                  

Τηλ.: 2842340393

Πληροφορίες: Μαρία Πετράκη

e-mail: dltier@0448.syzefxis.gov.gr                                                                                                  ΠΡΟΣ: κ.κ.         

                                         Λουτσέτη Εμμανουήλ

                                             Παπαδοπετράκη Ανδρέα

                             Νταραρά Ηλία

                                     Παπαδάκη Ιωάννη

                                        Χανιωτάκη Νικόλαο

                                                                 Σκυβάλου – Ρουμελιωτάκη Μαρία

ΘΕΜΑΠρόσκληση σε Δ.Σ

Σας προσκαλούμε σε  τακτική συνεδρίαση, στις 10 Μαΐου 2019,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00  στη μικρή αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», με θέμα:

 

  1. Τροποποίηση της με αρ. 3/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με θέμα «1η Τροποποίηση προϋπολογισμού και ΟΠΔ του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Δήμου Ιεράπετρας οικονομικού έτους 2019»

 

 

Εσωτ. διανομή:

  1. Γραφείο κ. Δημάρχου                                                                                                                                               Ο Πρόεδρος
  2. Γραφείο Τύπου                                                                                                                                                  Ασπραδάκης Γεώργιος
  3. Γραφείο Προγραμματισμού
2019-05-08T07:43:59+00:00