ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας, κ. Ασπραδάκη Γεωργίου, του Λιμενάρχη Ιεράπετρας, κ. Παπαδάκη Ιωάννη, του Προέδρου του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Ιεράπετρας, κ. Τζαράκη Χαραλάμπου, του Προέδρου του Ναυταθλητικού Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Ιεράπετρας, κ. Παπάγγελου Νικολάου και μελών των δύο Συλλόγων, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν την ομαλή λειτουργία του λιμένα και θα διευκολύνουν τις δραστηριότητες τόσο των επαγγελματιών, όσο και των ερασιτεχνών αλιέων ενόψει και της προσεχούς τουριστικής περιόδου.

Κατά τη συνάντηση ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις προτεραιότητες του Δ.Λ.Τ.Ι. σε ότι αφορά τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών μέσω σημαντικών έργων συντήρησης και επισκευής του λιμένα, όπως είναι η αποκατάσταση και η επισκευή γλίστρας, ένα έργο αξίας 20.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ, ενώ έθεσε σε διαβούλευση ζητήματα που αφορούν τον ελλιμενισμό των σκαφών, τον ηλεκτροφωτισμό, τον ελαιοχρωματισμό και την καθαριότητα του αλιευτικού καταφυγίου, ώστε να υπάρξει αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής

2019-04-02T12:10:02+00:00