Πρόσκληση σε Δ.Σ.

Πρόσκληση σε Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε σε  τακτική συνεδρίαση, στις 21 Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00  στη μικρή αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», με θέματα:

  1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τη «Σύνταξη φακέλου για την εξομοίωση ζωνών λιμένα Ιεράπετρας».
  2. Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών.
  3. Έγκριση τεχνικής έκθεσης του έργου «Αποκατάσταση και Επισκευή Γλίστρας».

Ο Πρόεδρος,
Ασπραδάκης Γεώργιος

2019-03-18T08:23:28+00:00