Δελτίου Τύπου : Υλικά Απορρύπανσης

Δελτίου Τύπου : Υλικά Απορρύπανσης

Ιεράπετρα 19/12/2016

Από το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Ιεράπετρας παρελήφθησαν υλικά απορρύπανσης .

Σε συνεργασία με το ΥΕΝ και το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας και σύμφωνα με το σχέδιο Απορρύπανσης που εκδόθηκε από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ιεράπετρας  , παρελήφθησαν από την εταιρία ΕΠΕ υλικά προστασίας και αντιμετώπισης  θαλάσσιας ρύπανσης .

Τα υλικά θα τοποθετηθούν σε ειδικό κλωβό μεταφοράς έτσι ώστε να μεταφέρονται άμεσα και με ασφάλεια όπου χρειαστεί και μαζί με το σκάφος της Πολιτικής Προστασίας να περιορίζουν τυχών  θαλάσσια ρύπανση   από πετρελαιοειδή η άλλες χημικές ουσίες.

Εντός του 2017 με εύθηνη του προμηθευτή θα γίνει Άσκηση ετοιμότητας και ενδελεχής εκπαίδευση του εντεταλμένου προσωπικού της Πολιτικής Προστασίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στην χρήση των απορρυπαντικών χημικών και απορροφητικών υλικών  και στο τρόπο τοποθέτησης των πλωτών φραγμάτων περιορισμού πετρελαιοκηλίδων .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αντώνης Πετράς

2018-11-22T10:15:43+00:00